Administratieve Zaken, waar u zelf geen tijd voor heeft en uw boekhouder te duur voor is.

Ondersteuning bij uw administratie
Facturering                  
BTW aangiften
Beheer van relatiebestanden
Data verwerking
Verzorgen van een mailing

 

 

 

Monique Kabboord

AdministratieveZaken.nl 
Johan Wagenaarlaan 37
2102 GB Heemstede
06-52474681
monique@administratievezaken.nl